Đang Thực Hiện

viết tool nhập liệu web telegram

Được trao cho:

Varun942

Dear Client! I read your description carefully and I'm very interested in your project. I am specialized in python and telegram bot development.i have done some projects like this.i can show demo when we connect. I Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.2

3 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

RandomName587

Chào bạn

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lamoscar1412

Bạn inbox mình để trao đổi thêm nhé ! mình có 10 câu riêng biệt để vào notepad, sau đó trang web telegram sẽ open chat lúc đó mình cần tool nhập liệu 10 của mình vào ô chat lần mỗi lần chat sẽ cách n giây mà mình cần.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0