Xây dựng phần mềm quản lý máy tính trong mạng Lan

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hệ thống sẽ quản lý toàn bộ các PC trong mạng LAN, gồm nhiều VLAN:

- Lấy được thông tin của máy client ( địa chỉ IP, mac, danh sách phần mềm đang cài đặt...)

- Chiếm quyền, điều khiển được các PC client

- Theo dõi trạng thái on/off của các PC đó

Lập trình C#

ID dự án: #32015611

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở