Đang Thực Hiện

my voucher 2 pages

Đã trao cho:

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

9 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
4.9
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tahseen87

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dezinerinsect

Please visit our portfolio [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience Please visit our portfolio [url removed, login to view] Proposed Milestones $20 USD - Pleas Thêm

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shridharshridhar

This task will not take much time ... Relevant Skills and Experience Dot net developer ... Proposed Milestones $20 USD - Complete task

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ChandraFalun

12 years experience, Expert in Microsoft Technologies Relevant Skills and Experience Asp.net, c# Proposed Milestones $12 USD - First milestone $11 USD - final how log this project will be, how may hours / d Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
parachamohsin

nil Relevant Skills and Experience ni. Proposed Milestones $30 USD - nil

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0