Xây dựng web chat trực tuyến giống như [login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án cần làm ASP.NET Core . Lưu dữ liệu với MongoDB. Có sử dụng socket.io. Hoặc tương tự .

Có thể thương lượng chức năng và mức giá

Lập trình C# ASP.NET MongoDB Socket IO Thiết kế trang web

ID dự án: #30837281

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở