Đang Thực Hiện

whatsapp auto send

I want have a page, can select a csv file, and using whatsapp to send images, text, video...etc to csv mobile list

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: auto send whatsapp, whatsapp, whatsapp send, whatsapp video, whatsapp auto send list, auto send, list auto, auto file, want whatsapp, send whatsapp csv, whatsapp mobile, whatsapp auto text, mobile whatsapp, send text, send whatsapp mobile, want auto, auto list, whatsapp file, send whatsapp, auto mobile, mobile csv, whatsapp select, auto select whatsapp, select list whatsapp, auto whatsapp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

Mã Dự Án: #1649625

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

valyb

Hired by the Employer

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0