Đã Đóng

C# (Winform), DevExpress, .Net Framework

Cần nhân sự cho dự án phần mềm của công ty

Hợp tác lâu dài

Yêu cầu:

Thành thạo C# (Winform), DevExpress, .Net Framework

(Removed by Freelancer.com Admin) Vũ

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, ASP.NET, Microsoft SQL Server, WPF

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #23232010

7 freelancer chào giá trung bình$502 cho công việc này

juniadsarfraz

5+ years of professional experience as Full Stack Developer. Have worked on C#, Asp.net, Restful apis Angular, Bootstrap, Javascript, typescript Sql Server Contact me with more details. Thanks

$500 USD trong 7 ngày
(11 Nhận xét)
5.8
udalsoft

Respected Sir, Greetings of the Day ! I am Udal Bharti. I have 9+ years of competitive experience in web application development using asp.net web form and SQL server. I have 7+ years of experience in Database devel Thêm

$500 USD trong 20 ngày
(14 Nhận xét)
5.2
sapotacorp

Hello sir, I am ready to get started right away.... Can we discuss the project details. We have finished 26 ASP.NET projects. Example: [login to view URL], [login to view URL], peterduffey.com. Thanks, Michael

$458 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
5.0
rakeshsoft206

Dear Sir, I have 14+ experience in .Net technologies Fullstack Developer/Engineer, I have exclusive experience in Software Development Life Cycle (SDLC), involving Requirement elicitation/analysis & finalization, docu Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.9
$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhtqt181192

với 5 năm kinh nghiệm là ở vị trí full stack developer hy vọng được làm việc với anh. xem chi tiết cv tại linkedin : [login to view URL]

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SUNSHINE6789

I have many experience writing corporate governance software for corporations such as accounting, human resources, and insurance. i come frome Ha Noi. contact me if you want build a good system

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0