Lập trình C# (Winform) 2 năm kinh nghiệm trở lên

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

[VIETNAMESE ONLY]

- Customize tính nng trên phn mm ERP có sn theo nhu cu ca khách hàng.

- Giao vic liên tc hàng tháng, không gii hn công vic có th nhn.

Yêu cu/ mô t kt qu cui cùng cn t c cho d án:

- Lp trình theo thit k và framework c công ty cung cp sn.

- m bo tin và cht lng theo yêu cu t ra

Yêu cu kinh nghim/ nng lc / k thut/ trình ca Freelancer:

- Gii C#, có ít nht 2 nm kinh nghim làm C#

- Có kinh nghim làm FreeLancer.

- Có kinh nghim x lý database SQL server

Mc ngân sách cho freelancer ca d án:

- Theo kh nng và khi lng công vic nhn làm - không gii hn.

Phng thc và các giai on thanh toán:

- Theo tha thun, ký hp ng y .

a im làm vic:

- Hin ti D án ch có th hp tác vi các bn ang sinh sng và làm vic ti VIETNAM - TPHCM tin hng dn và ào to

- VUI LÒNG GI KÈM CV KHI NG TUYN

.NET ASP.NET Lập trình C# Microsoft SQL Server Biên dịch viên tiếng Việt

ID dự án: #19877950

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$4472 cho công việc này

DevStar925

How are you. Nice to meet you. I have read your description carefuly and very interested. As you see my profile i have good high skill for various part. I am ready to satisfy your requirement perfectly. If you hire me, Thêm

$4000 USD trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
6.0
Aloshya

C# expert with 5 years of development experience. I have developed web site, windows desktop app and mobile app also. I have read your description and i feel confident to fulfill your requirement. I feel sorry that Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
5.5
huudq

Chào bạn, Yêu cầu của bạn khá gần với sản phẩm mà mình đã từng làm 10 năm nay. Mình tự tin có thể làm tốt công việc mà bên bạn yêu cầu. Mình là Đặng Quốc Hữu, có 15 năm kinh nghiệm lập trình bằng C# + SQL Serve Thêm

$4444 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0