Lập trình C# winform, Sql

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết lại phần mềm đã có sẵn, gồm nhập đơn hàng và Bom

Lập trình C# SQL

ID dự án: #32687586

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

13 freelancer chào giá trung bình$376 cho công việc này

anandan1995

I have a experience in asp.net, MVC, web API,Laravel,Php,,Java, Spring mvc,Hibernate, c#, SQL, entity framework,linq, razor view (Cshtl), html, Wordpress,Joomla,Shopify,Jstl,bootstrap,Angular JS, Jquery, Json,XML, repo Thêm

$333 USD trong 8 ngày
(39 Nhận xét)
4.8
RomanMatveev1

*****C#/SQL EXPERT***** It is my great honor to read your project requirement and place my bid. I am c#, c++, sql expert and have enough experience. I want to make a good friendship with you. I will wait for your reply Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
3.8
veljkodimcic111

Xin chào, Chuyên gia C # thực sự ở đây Tôi đã lập trình C # được 10 năm WPF, Windows Forms, WCF, ASP.NET ASP.NET MVC và Core bổ sung thêm sức mạnh cho C # Tôi đã xử lý một số dự án với gui tuyệt vời và liên kết với php Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.8
kyriakostsigkis3

I am a well-experienced C# developer. I have read your project description with great interests, so that I feel 100% sure on it. I promise A+. I can get started right now and keep your timeline. I hope your kind messag Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.6
lmhunhthanh91

I have more than 7 years of experience working with PHP, Prestashop, CodeIgniter, Laravel, Yii2, MySQL, PostgreSQL, API, HTML, Javascript, Node Js, Vue Js Css, Git, C#, Selenium, Puppeteer, TLV, QR Code, BarCode, SQL S Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
tracygearth

Tôi sẽ viết lại các phần mềm hiện có, bao gồm cả phần nhập đơn hàng và Bờm. Tôi có kinh nghiệm tốt và đã làm việc cho khách hàng Việt Nam Trác và Anuj

$250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
andylawsonstatz

Xin chào, thưa ngài! Tôi đã đọc yêu cầu của bạn và tôi nhận thấy rằng tôi thích hợp với dự án này. Là một nhà phát triển phần mềm khéo léo, tôi có nhiều kinh nghiệm với C #. Tôi hứa tôi sẽ hoàn thành dự án này với chất Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
richardkarl

I've done code migrations before, from classic to modern languages, specifically to c# I have indicated 7 days but it depends on the project to improve the calculation

$499 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
savchukmykhailo3

Thank you for this wonderful opportunity. I have reviewed your project requirements very carefully. I feel that I'm exact match for this position. I am a senior .NET developer. I have lots of experiences in C#, .NET, A Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mnadeempk77

I have more than 20 years of experience in application development and also certified SQL expert along with C# experience. I can start work as soon as possible.

$750 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhbach

liên hệ zalo mình nha bạn: 0907007650 liên hệ zalo mình nha bạn: 0907007650 liên hệ zalo mình nha bạn: 0907007650 liên hệ zalo mình nha bạn: 0907007650

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
abdf2010

Hi, It is easy, I can do on time. I work online, where you can track progress of your project. I have 6 years of experience in development(websites, web applications, mobile apps, desktop applications, I/UX), using PHP Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0