Đã Đóng

I would like to hire an Unity 3D Developer

Không di chuyển được nhân vật trong game.

Kĩ năng: Lập trình C#, Phát triển game, iOS Development, Lua, Unity 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15999728

3 freelancer chào giá trung bình₫516667 cho công việc này

AGameDev

I can help you move the character in your game. Relevant Skills and Experience Bachelors in Game Development. Proposed Milestones ₫600000 VND - Movement

₫600000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lohkrsoft

hello hope you are having good time sir we have experience developers and designers who can work on your game. they having more than 3 years experience in unity please contact us so we can discuss further thank you Thêm

₫400000 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0