Đã Đóng

WPF Application -- 2

Mình cần 2-3 bạn freelancer tại Hà Nội có kinh nghiệm về C# và WPF để thực hiện dự án. Yêu cầu có thể bố trí thời gian từ 1.5 tới 2 tháng làm việc full cho dự án. Không nhất thiết phải tới công ty nhưng bố trí được 1-2 buổi trên tuần qua họp khách hàng.

Kĩ năng: Lập trình C#, WPF

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Hà N?i, Vietnam

ID dự án: #10530387

3 freelancer chào giá trung bình$1147 cho công việc này

$1250 USD trong 20 ngày
(16 Nhận xét)
4.9
bluewhaleindia

Hello, We have understood your project scope and we had done similar project in the past. My name is Manirathnam and I work in the capacity of Business Development Manager and Solution Architect in Blue Whale Solu Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
3.6
$750 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zday

Mình có nhóm 3 người rất pro. Chuyên làm freelance

$1200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sooraj13

Xin chào Ngài, Chúng tôi là một công ty phát triển Ấn Độ ở đây. chúng tôi đã kiểm tra thông tin chi tiết được đăng tại đây và muốn làm rõ hơn trong nó, vì vậy thông điệp chúng tôi để thảo luận về nó nhiều hơn sau đ Thêm

$765 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vicerico

Shall we Skype and discuss your needs

$990 USD trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0