Đã Đóng

CAD EXPERT NEEDED -- 2

for 10 min task,, more info will b shared in chat

Kĩ năng: CAD/CAM, AutoCAD, Solidworks, Kĩ thuật cơ khí, Kĩ thuật

Về Bên Thuê:
( 93 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #29210541