I need collector designs in CST STUDIO

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I'm looking for an experienced engineer who can help me design 3-5 collectors of traveling wave tubes in CST STUDIO. I don't have any specific demands,if you have previously made designs do ping [login to view URL] you have some MDC designs it'll be awesome but if you have other designs do let me know.

CAD/CAM Solidworks Thiết kế sản phẩm Điện tử Kĩ thuật điện

ID dự án: #37463637

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

machaallah503

Hi, i am a student in mechanical engineering. I am a new freelancer and I will be happy to help you. My goal is building a robust experience in freelancing as well as 3D design for mechanical engineering. I hope that w Thêm

₹1500 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0