need resin priting expert

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

more info will be shared in chat

CAD/CAM AutoCAD Solidworks Kĩ thuật cơ khí 3D Modelling

ID dự án: #37248246

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 tuần trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹400 cho công việc này

ebrahimelsokkary

I am a Professional Mechanical Design Engineer with over 7 years of experience in the CAD Modelling, Product design and 3d printing. with the great experience in 3d printing field and dealing with all types of printers Thêm

₹400 INR / giờ
(30 Nhận xét)
4.8