Đã đóng

Experienced CakePHP Developer [Budget: $10 USD/HR, 15-20 HRS / WEEK]

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hi,

I'm looking for an experienced CakePHP developer that can work 15-20 hours a week part-time but depending on work can lead to full-time work as well.

I'M LOOKING TO WORK WITH AN INDIVIDUAL, NOT A TEAM OR AGENCY!

WHEN BIDDING, PLEASE MAKE SURE TO ANSWER ALL THE QUESTIONS LISTED BELOW:

1. How many years experience with CakePHP 1.3?

2. How many years experience with PHP, MySQL, JQuery, CSS, Ajax?

3. Do you have experience using GitHub, Trello, and Slack?

4. Can you work in the EST time zone (9:00 AM - 5:00PM EST GMT -5:00) ?

5. Please send me CakePHP websites that you have worked on or have built from scratch?

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online