Đang Thực Hiện

Tidy frontpage

Hi,

I need the frontpage log in correct for [url removed, login to view] - i will provide the template.

thanks

Chris

Kỹ năng: CakePHP

Xem thêm: frontpage, tidy template, template tidy, frontpage landing page template, cakephp template, frontpage hip hop template, provide template constant contact, frontpage cleaning company template, cakephp tidy, template cakephp

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) West Mersea, Spain

Mã Dự Án: #1731457

Đã trao cho:

cakephp2012

Hi, i can do this work easly.

$56 AUD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
5.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

hitesh234

Please check Pm.

$55 AUD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anipk87

Please check my PM

$55 AUD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0