Đã đóng

I would like to hire a CakePHP Developer

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £910 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

“Patisserie Market” - it is a small ecommerce locally installed website prototype that covers certain features of an online store.

This website prototype aims to elaborate shopping cart where customer can search items (patisseries) via 2 search field (location & tags) and being able to place an order. Items will be uploading and published into the website by the seller user

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online