I would like to hire a CakePHP Developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

“Patisserie Market” - it is a small ecommerce locally installed website prototype that covers certain features of an online store.

This website prototype aims to elaborate shopping cart where customer can search items (patisseries) via 2 search field (location & tags) and being able to place an order. Items will be uploading and published into the website by the seller user

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online