Đang Thực Hiện

4 HR Candle Reversal

Hi Igor,

Here is another almost similar project. My budget is $35. Please advise.

Thanks.

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: igor, Candle, viewer please advise, please note budget exercise, reversal, budget template

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1743513

Đã trao cho:

beamlight

Hired by the Employer

$35 USD trong 4 ngày
(33 Đánh Giá)
5.4