Deliver cars

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for someone who is able to help deliver rental cars to our guests. The location can be for the Rochester Airport or within the Rochester region.

Car Driving Truyền thông Car Courier Coffee Delivery Giao hàng Flower Delivery Food Delivery Lao động phổ thông Office nói chung Người chăm chỉ Local Job Odd Jobs Parcel Delivery Truck Courier Van Courier

ID dự án: #37314368

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: New York, United States