Find Jobs
Hire Freelancers

ElectriDeliver: Small Parcel Specialist

₹12500-37500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹12500-37500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I'm seeking a talented individual or team to create an electric auto driver specifically designed for the efficient delivery of small parcels. This cutting-edge driver will revolutionize how goods are delivered, focusing on sustainability, efficiency, and adaptability in urban environments. **Core Requirements:** - **Electric Vehicle Expertise**: Proficiency in electric vehicle technology, with the ability to develop a driver that maximizes range and efficiency. - **Automation Skills**: Experience with autonomous or semi-autonomous vehicle systems, capable of navigating urban environments safely and efficiently. - **Compact Design Focus**: Ability to design for small parcel delivery, optimizing space while ensuring the vehicle remains nimble and easy to maneuver in tight spaces. - **Software Integration**: Skilled in software development for route optimization, parcel tracking, and real-time adjustments to delivery schedules. **Ideal Skills and Experience:** - Deep understanding of electric vehicle drivetrains. - Experience in robotics or autonomous vehicle development. - Proven track record of innovation in delivery mechanisms or vehicle design. - Strong programming skills for integrating delivery operation software. This project is perfect for someone passionate about green technology, urban mobility solutions, and the future of goods delivery. Your work will not only push the envelope in electric vehicle design but also contribute to a more sustainable and efficient delivery ecosystem.
Mã dự án: 37792418

Về dự án

Hoạt động 17 ngày trước
Địa điểm: Yeswanthpur, India

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Bengaluru, India
0,0
0
Thành viên từ thg 2 21, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.