Artwork for Game Box

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I'm seeking an experienced and creative artist to complete artwork for a game box. The artwork should be in the style of cartoon, with a general idea provided but open to the artist's interpretation. The final artwork should be at least 10x10 inches in dimension. If you feel this project is a good fit for you, please don't hesitate to submit a proposal. I look forward to seeing your creative work!

Tranh biếm họa & Phim hoạt hình Thiết kế đồ họa Minh họa Illustrator Photoshop

ID dự án: #37467736

Về dự án

47 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở