caricature artist frisco

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

needing a caricature artist

frisco tx

12/1

8-11 pm

white label/casino event

Tranh biếm họa & Phim hoạt hình Drawing Artist Thủ công & Mỹ nghệ Local Job Vẽ tranh

ID dự án: #37495468

Về dự án

3 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Frisco, United States

3 freelancer chào giá trung bình $154/giờ cho công việc này

ArtisticQueens

GoodDay, understood the requirements of your project "caricature artist frisco" and have read your description that "needing a caricature artist frisco tx 12/1 8-11 pm white label/casino event ......" so on I am pro Thêm

$100 USD / giờ
(58 Nhận xét)
6.7