Đã Đóng

A skilled carpenter who can do miniature carpentry as well

I need a skilled carpenter who can make large to miniature carpentry pieces and work on a freelance basis for a while.

Kỹ năng: Thợ mộc, Lắp ráp nội thất, Thiết kế nội thất

Địa điểm: Delhi, India

Xem thêm: become civil engineering need, need artist work gallery

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14813597

3 freelancer đang chào giá trung bình $233 cho công việc này

sunilkumar692

A proposal has not yet been provided

$275 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Studiojadon

A proposal has not yet been provided

$244 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Akarch

A proposal has not yet been provided

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0