Đã Đóng

x-cart customized template

i have x-cart shopping cart and i sell mp3 albums.I want a customized template for my site and a customized logo.I want a tempelate exactly like [url removed, login to view]

Kỹ năng:

Xem thêm: template c, customized logo, cart, c template, customized template, template shopping, albums, customized shopping cart, shopping cart sell mp3, mp3 template, logo mp3, template n, template x, want sell logo, mp3 site logo, shopping cart logo, cart shopping, cart logo, shopping template, mp3 sell, customized shopping, logo template, mp3 cart, site cart, template customized

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) lyon, France

Mã Dự Án: #13536

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

BoostG

not a problem pm isnt working here so you can aim me lcshelps or msn me boostgaming(at)hotmail.com

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
softconcept

We have got developers with strong analytical and problem solving skills. We have more than 5 yrs of web development experience in ASP and PHP. We have expert web developers with good experience in ASP/PHP MSSQL Mysq Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0