Đã Đóng

CATIA V5 Trainer

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹103888 cho công việc này

ketankashya03

hello i am ketan kashyap having experience in cadd centre as a senior cadd engineer.. expertise in CATIA SolidWorka NX-CAD please free to contact me thanks ketan

₹82775 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹125000 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0