Đã Trao

characters animation

Hi....

My name is ankit and i am working on an Architectural 3D Walkthrough project. I need 10 3D animated characters (with script) with minimum 4 textures [url removed, login to view] revert me asap if u can do this type of work thanks.

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max

Xem thêm: walkthrough , characters, architectural walkthrough, graphic animation characters, asap men webcam work, asap animation, wedding animation characters, animation architectural, animation characters specs, animation project script, animation type characters, animation asap, project ankit, name animation, reference sheet animation characters, money animation characters, 3d walkthrough, 3d characters, animation name, options walkthrough, characters textures, animation characters, animation f, walkthrough animation, animated asap

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Noida, India

Mã Dự Án: #4555343

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10000 cho công việc này

BlackSmithyX

Hired by the Employer

₹10000 INR trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
4.8