Đang Thực Hiện

Church Database Design

Church Database to capture members details and automate sending of emails and SMS on birthdays

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: database design, church design, sms capture, church database, members database sms, capture emails database, church sms, capture database, database capture, design database pedigrees, design database access, design database pocket, church emails

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) WuseAAbuja, Nigeria

Mã Dự Án: #4553728

Đã trao cho:

webstopindia

Hired by the Employer

$150 USD trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
4.7