Đã Đóng

Wake (Movie)

I am looking for a cinematographer for a 90 min Indy film. My team and I are planning to shoot in Kentucky January 2023. Below is the look book for our film.

Kĩ năng: Cinematography, Filmmaking, Film Production, Dịch vụ audio

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Wake Forest, United States

ID dự án: #34304993

3 freelancer chào giá trung bình$10000 cho công việc này

(241 Nhận xét)
7.5
(83 Nhận xét)
7.3
(31 Nhận xét)
7.1