Đã đóng

ELECTRICAL ENGINEER

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1095 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Looking to hire an electrical engineer to DISCUSS the design of circuitry for a prototype power bank that will take power directly from a charged lithium battery and output thru a micro USB to be used as backup power to any micro USB powered device. If the result of our meeting be that custom design and manufacturing is needed to fulfill the needs of our project, potential opportunities for additional work will be presented at that time.

Prefer someone local (Southern California) but not a requirement.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online