Đã Đóng

Small Cache Design Project

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

Kingstech35

Hi, dear. Thank you for your job posting. I have majored in mathematics, program - C++/C#, Arm Assembly, Mips, Qtspim & Matlab program. I am also good at Java, Office, R programming and Python. And I have plenty of exp Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0