Đã Đóng

Yate SS7 for Cisco gateway

We require a Yate ([url removed, login to view]) installation to manage SS7 over IP signaling for an existing Cisco 5350 with 8 E1's.

Cisco 5350 is connected to a Freeswitch as a gateway to the PSTN.

Kĩ năng: Cisco, VoIP

Xem nhiều hơn: yate ss7, yate cisco, cisco ss7 gateway, cisco connected, cisco ss7, freeswitch, gateway http, pstn voip, yate ss7 cisco, yate cisco ss7, voip installation, pstn, voip cisco, cisco voip gateway, pstn gateway, cisco sip gateway, cisco 2821 voice gateway asterisk, cisco 7200 voice gateway, voip gateway, cisco sip gateway h323, h323 gateway sip gateway cisco, opensips cisco gateway, freeswitch voip, freeswitch gateway, E1

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Honduras

ID dự án: #1694465

3 freelancer đang chào giá trung bình $537 cho công việc này

itamarjp

please check pm.

$500 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
afua23

I will like to work on this for [url removed, login to view] see pm

$360 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
unosolution

We are telecom experts.

$750 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0