Đã Đóng

NEED CIVIL ENGINEER -- 2

Job Description:

more info will b shared in chat

Kĩ năng: Kĩ thuật dân dụng, Kĩ thuật cấu trúc, Kiến trúc xây dựng, Kĩ thuật, AutoCAD

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #35358903