Đang Thực Hiện

need structural engineer

Job Description:

more info will b shared in caht

Kĩ năng: Kĩ thuật dân dụng, Kĩ thuật cấu trúc, AutoCAD, Kiến trúc xây dựng, Kĩ thuật cơ khí

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #35369562