Đã Đóng

Structural Engineer

I would like to build a pool on a hillside. It will require friction piles. Property is in Los Angeles and engineer must know the permit laws for Los Angeles. Thanks!

Kĩ năng: Kĩ thuật dân dụng, Kĩ thuật cấu trúc, AutoCAD, Kiến trúc xây dựng, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Pacific Palisades, United States

ID dự án: #34348201

8 freelancer chào giá trung bình$3813 cho công việc này

(110 Nhận xét)
7.6
(108 Nhận xét)
7.2
(24 Nhận xét)
7.0
(46 Nhận xét)
6.1
(41 Nhận xét)
6.0
(18 Nhận xét)
6.0
(13 Nhận xét)
5.1
(18 Nhận xét)
4.9