Đã Hủy

Clone Etology

I want to have a code like [url removed, login to view] . Code must write by PHP/Mysql .

Everything must same [url removed, login to view]

Security and code must optimizing for running.

Kỹ năng:

Xem thêm: softwaredep, mysql optimizing , want clone, optimizing code, mysql security code, write code, security php mysql, etology com, clone php mysql, etology code, mysql clone, etology, etology clone

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Hue, Vietnam

Mã Dự Án: #50049

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

excelence

Cand be done,thanks

$300 USD trong 0 ngày
(164 Đánh Giá)
6.4
softwaredep

Lets start it. Thanks.

$300 USD trong 9 ngày
(142 Đánh Giá)
4.3