Đang Thực Hiện

(2) clone picture php websites

We need (2) cloned PHP websites. Further details disclosed via PM

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: php websites, php picture, need picture, details websites, picture, cloned, websites php, websites cloned, need websites, clone php websites, websites need, websites clone, clone websites, cloned websites, takeover

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Brighton, United States

ID dự án: #39065

Được trao cho:

Candysinc

As discussed .. It is being done as we speak ..

$200 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
2.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

dzinecoders

Dear Sir/Madam,We will refer to pm as noted

$300 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0