Đang Thực Hiện

(2) clone picture php websites

We need (2) cloned PHP websites. Further details disclosed via PM

Kỹ năng:

Xem thêm: php websites, php picture, need picture, details websites, cloned, websites php, websites cloned, need websites, clone php websites, websites need, websites clone, clone websites, cloned websites, takeover

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Brighton, United States

Mã Dự Án: #39065

Đã trao cho:

Candysinc

As discussed .. It is being done as we speak ..

$200 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
2.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

dzinecoders

Dear Sir/Madam,We will refer to pm as noted

$300 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0