Đã Đóng

clone of: [url removed, login to view]

We have want a clone of: [url removed, login to view]

Note it is not for web hosting search, but need all of the exact same features & functions of the site!

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: webhostingsearch clone, clone of, want clone, clone webhostingsearch, www com, web hosting clone, web com clone, search site clone, search hosting, is com, exact features, clone we com, clone search site, hosting site clone, clone features, hosting clone, clone site web, search clone, clone web, web clone

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Calgary, Canada

ID dự án: #54868

3 freelancer đang chào giá trung bình $267 cho công việc này

cssaglobal1

Hello, Pls check PMB for more details. brgds, CSSAGlobal

$300 USD trong 22 ngày
(62 Nhận xét)
4.6
CODINGTABLE

can be done easily...............

$300 USD trong 15 ngày
(32 Nhận xét)
3.3
rjmijares

Pls. See PMB for more details

$200 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
3.6