Đang Thực Hiện

need a computing researcher1

I need a researcher who able to write research about cloud computing . it would be better if the researcher is native English .

if i like ur bid i will send u further info.

Kỹ năng: Điện toán đám mây, Research Writing

Xem thêm: cloud writing, need researcher, need academic write, cloud research, academic researcher, cloud academic writing, native academic, research cloud, cloud computing academic writing, academic writing cloud computing, send info form csv, page send info, need flash banner bid, need site translated bid, need data entry bid, writing need

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1044050

Đã trao cho:

viveknayyar007

Hi, Please check your PMB.

$50 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
3.7

8 freelancer đang chào giá trung bình $89 cho công việc này

asimnasar

Having team of professional researcher, Check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0
azwork

see the pm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asharmin

i think i can do this for u.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wasif624

I have good researcher team. Waiting for response from your side. Have a nice day.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
victoriab

I Love to do research.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
danangdk

i will doing it for you. a high quality and copyscape pass article.

$70 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Chankaya

pls. see your PM

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0