Đang Thực Hiện

NEED CLOUD COMPUTING EXPERT !!!URGENT!!!

3 freelancer đang chào giá trung bình $1483 cho công việc này

laggeduout

Can you please provide me with some more detail about the project in IM

$1500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MiksK

Please read PM

$1500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
svnlabs

Please discuss cloud project here...

$1450 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
2.4