Đã hoàn thành

158433 CMS for Band

Need for the band to be able to update shows, news and photos using an easy to use setup.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS

Xem nhiều hơn: band, need band, update cms, cms easy update, cms news, photos 120, cms setup, news cms, cms easy, cms band, easy use cms, band cms, easy cms

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1904621

Được trao cho:

rembora

Hello, please check PMB for further details. Thank you.

$150 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
5.4