Đang Thực Hiện

116191 Develop 2 sites

1. implement site in joomla for [url removed, login to view] with similar features as bnai aviv, using the gabassfn design.

2. design and implement site for [url removed, login to view] with similar features as bnai aviv.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS

Xem thêm: develop features, develop joomla site, develop joomla, similar sites, joomla develop, develop joomla sites, implement cms, develop site joomla, sites using joomla, implement cms site

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1862357

Đã trao cho:

playback

as discuss

$125 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0