Đã hoàn thành

119913 Enterprise SS

Transfer html site to joomla. Possibly additional work needed in the following week which will add to project and scope. Original quote is for the basic site transfer.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS

Xem nhiều hơn: original quote, html site transfer joomla, additional work scope, additional work scope work, joomla enterprise, enterprise project, joomla enterprise site, enterprise joomla, transfer joomla html, transfer cms, add basic cms site, transfer cms site, transfer cms project, basic html cms, transfer html site joomla, transfer html joomla, joomla scope work, transfer site cms

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) United States

ID dự án: #1866083

Được trao cho:

playback

let start

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0