Đã hoàn thành

326162 HeavyRoc

CMS integration of Verb backend. HMTL and CSS coding, front end integration, and testing.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS

Xem nhiều hơn: hmtl, cms front end backend, hmtl css

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #2071969

Được trao cho:

$495 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0