Đang Thực Hiện

166386 Gallery with popup window

I need a gallery with three images per line and small description under each image. I need it so that when an image is clicked, it will open a new window (Popup window).

Thank you

Rookie

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL

Xem thêm: window, window window window, mysql small image, image gallery cms, open popup, small gallery cms, cms mysql image, small cms mysql, open small window, need popup, image window, small gallery mysql, cms gallery, cms image gallery, gallery mysql, gallery cms, image popup, popup window

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Robina Town Centre, Australia

Mã Dự Án: #1912579

Đã trao cho:

sabita2007

Please check PMB

$45 USD trong 2 ngày
(59 Đánh Giá)
5.8