Đã Đóng

applescript & outlook 2011

need an applescript that can change the format of any txt or rich text incoming messages to html format message.

Kỹ năng: Cocoa, Mac OS, Objective C

Xem thêm: applescript outlook, rich text messages, rich text message, applescript outlook 2011, html outlook, outlook html, cocoa applescript, message outlook, outlook message, rich text format, html rich text, psd html editable text, rich text html, html colored text box, html message systray vbnet, rich text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Moscow, Russian Federation

Mã Dự Án: #1683832

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

Rahul2012

[url removed, login to view]

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lamontef

Extensive AppleScript experience...

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0