Đóng

Build an app

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $375 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I have an idea and I would like an app developer to help me to build an app. If you are interested, please contact me on my email address

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online