Đang Thực Hiện

Very simple app for OSX Menu Bar

As discussed, convert my application to a menu bar applications. Details in private.

Thanks!

Miguel

Kĩ năng: Cocoa, Mac OS, Objective C

Xem nhiều hơn: cocoa osx, in cocoa, osx, miguel, simple osx application, simple menu app, app private, app menu, osx application, Bar Menu, bar app, convert osx, simple convert, application menu, cocoa app, convert app, Menu App, private app, simple menu bar, menu bar, facebook app api send message private, simple chat ajax private message, iphona app simple redirect, iphone app bluetooth contact details, osx app kiosk

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Kawasaki-shi, Singapore

ID dự án: #1042898

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

kingyond

Hi, bid on as discuss.

$200 USD trong 8 ngày
(12 Nhận xét)
5.5