Đang Thực Hiện

Very simple app for OSX Menu Bar

As discussed, convert my application to a menu bar applications. Details in private.

Thanks!

Miguel

Kỹ năng: Cocoa, Mac OS, Objective C

Xem thêm: cocoa osx, in cocoa, osx, miguel, simple osx application, simple menu app, app private, app menu, osx application, bar menu, bar app, convert osx, simple convert, application menu, cocoa app, convert app, menu app, private app, simple menu bar, menu bar, iphona app simple redirect, osx app kiosk, app convert, voting app simple web

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Kawasaki-shi, Singapore

Mã Dự Án: #1042898

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

kingyond

Hi, bid on as discuss.

$200 USD trong 8 ngày
(12 Đánh Giá)
5.5