Client game cocos 2d

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Thành thạo client game cocos 2d

- biết chỉnh sửa cắt gép ảnh trên client

Cocos2d

ID dự án: #32108089

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở