Đã Đóng

Client game cocos 2d

- Thành thạo client game cocos 2d

- biết chỉnh sửa cắt gép ảnh trên client

Kĩ năng: Cocos2d

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #32108089