Chỉnh sửa và reskin giao diện trên source có sẵn

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Mình cần 1 bạn client biết về cocos creator. Công việc là work với các team, triển khai nhiều dự dự án về dòng game casino ở thị trường đông nam á. Có cơ hội nâng cao thu nhập, làm việc lâu dài.

Cocos2d JavaScript

ID dự án: #36995547

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

Dhawan8787

Hi there! I'm excited about your project and confident in my ability to deliver your project . I'm committed to exceeding your expectations and ready to start from right away . Let's connect and discuss the next steps! Thêm

$5 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.0
HieuDevCocos

Tôi đã từng reskin một dự án tương tự. Với kinh nghiệm của tôi, tôi có thể đảm nhận vị trí này. Tôi có chút kinh nghiệm sử lựa real time tôi có thể cố vấn bạn.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0