Show dữ liệu từ mySQL

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện mình cần đoạn code show dữ liệu bán hàng thống kê theo năm & trong 7 ngày gần nhất từ mysql.

Code hiện đang sử dụng là CodeIgniter.

Codeigniter PHP MySQL

ID dự án: #33730021

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

ngoaipho

Hello brother, I have 8+ years experienced on Linux System and CodeIgniter I have read your requirements carefully I will solve the problem for you and support you after job finish Thanks in advanced,

$30 AUD trong 7 ngày
(26 Nhận xét)
4.5