Đã đóng

Coding to create an interactive design piece using the software Processing 3

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need to create a simple geometric form that transforms in response to the user's interaction with the mouse using the software Processing 3. I have already designed it, just need help implementing it. If you have skills with this software please contact me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online